۲ پاسخ

سلام آره ممکنه، تبشو چک کن مدام، و اینکه تا سه روز اینطوری هستن ، بعد تموم میشه، فقط حواست باشه که چک کنی چند درجه هست ، وگر نه نگرانی نداره زیاد نپوشونش اگه دیدید تب داره

اره ممکنه گلم،پسر منم سر واکسن دوماهگی این جوری بود دو روز تب داشت بد قطع شد روز سوم تب نداشت روز چهارم تب داشت دوباره،تب سنج دمای بدنش رو بگیر

آخرین مقالات