۲ پاسخ

منم سر بارداری دومم نمیدونستم زدم یا ن که دکترم توی ماه پنجم گفت باید بزنی مشکلی نداره

از مرکز بهداشت درمان بپرس