۶ پاسخ

تا یک ماه
اونو بنداز دور برو یه نو بخر

سلام عزیزم تا یک ماه بعد باز شدن میتونی استفاده کنی نه دیگه استفاده نکن یکی دیگه بخر

تموم قطره های مخصوص اطفال یک ماه تاریخ انقضا دارن .ی دونه جدید براش باز کنید

عزیزم رو خودشم نوشته بعد از اینکه دربشو باز کردید تا یک ماه قابل استفاده هست

سلام عزیزم روی خود قطره ها نوشته یک ماه بعد بباز شدن استفاده نشه استفاده نکنی بهتره

عزیز بریز دور تا یک ماه قابل استفاده اس

سوال های مرتبط

آواتار مامان حسام مامان حسام حسام ۵ ماهگی
بایدبندازی😀همه دوروز استفاده میکنیم😁
فقط ۱ماه انقض ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسام و نرگس مامان حسام و نرگس حسام و نرگس ۸ ماهگی
آره من همیشه همین کارو میکنم خیلی راحت تر میشی
آواتار مامان رادوین😻 مامان رادوین😻 رادوین😻 ۹ ماهگی
روز اول هر چهار ساعت
روز دوم اگه تب داشت هر۶ ساعت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نارمیلا مامان نارمیلا نارمیلا ۷ ماهگی
برای من دکترش گفت تا بیست و چهار ساعت چه تب داشت چ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارکان مامان ارکان ارکان ۵ ماهگی
ی ماه بیشتر نباید استفاده بشه
آواتار مامان 💗سامیار💗 مامان 💗سامیار💗 💗سامیار💗 ۶ ماهگی
بنداز بره ،
بعد از یک ماه دیگ اثرش رو از دست میده
آواتار مامان هانا مامان هانا هانا ۵ ماهگی
تا یک ماه بعد از باز شدن میتونی استفاده کنی.