۴ پاسخ

تاریخت عوض میشه دیگه... با آخرین پریودت حساب کن

یه بار بعد قرص پریود شدی ، پس دیگه باردار نیستی ، استرس بخودت راه نده ، واینکه اگه به خاطر قرص هم میشه ، چنتا پریود دیر وزود میکنی تا درست بشه

سلام چقدر بعدش قرص خوردی؟

اگر استرس دارید یه بی بی چک بگیرید

سوال های مرتبط

آواتار مامان ❤حسام جون شیراز مامان ❤حسام جون شیراز ❤حسام جون شیراز ۲ سالگی
حتمااا قرص بگیر بخور حاملع میششششییی
;