۸ پاسخ

سلام حتما یک ساعت قبل از واکسن دو برابر وزنش بهش بده هم دردشو کم میکنه هم تبش کمتره

به هیچ وجه قبل واکسن نده
اثر واکسن خیلی کم میکنه

واسه اینکه پاش سفت نشه مرتب روز اول حوله سرد وروز دوم حوله گرم بذار

سلام من نه دو ماهگی نه چهار نه شیش ماهگی که امروز زدم ندادم

یک ساعت قبل بردن دوبرابروزنش بدید وهرچهارساعت تکرارکنید

من قبلش دادم استامینوفن اروم بود روز اول ولی بمیرم روزای بعدش خیلی اذیت شد و پاش سفت شد

قبل واکسن بده بعد بعد واکسنم بده

به نظرم بعد ازواکسن بزن

سوال های مرتبط

آواتار مامان امیرسام مامان امیرسام امیرسام ۶ ماهگی
نه عزیزم بعد از واکسن دوبرابر وزنش بهش استامینوفن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 💙💙فرسام 💙💙 مامان 💙💙فرسام 💙💙 💙💙فرسام 💙💙 ۱۴ ماهگی
قبلش ببر حموم ک بعدش تا چهار روز نمیتونی فقط بگم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هستی مامان هستی هستی ۱۷ ماهگی
سلام عزیزم دخترمن اصلا اذیتم نکرد خیلی خوب بود
آواتار مامان آرسان مامان آرسان آرسان ۱۷ ماهگی
قبل رفتن خوب شیرش بده ۱۵ دقیقه بعد شیر استا بده و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان راحیل مامان راحیل راحیل ۱۰ ماهگی
سلام عزیزم من برا دخترم روز اول هر2ساعت کمپرس آب س ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آوا مامان آوا آوا ۱۵ ماهگی
زنگ بزن ازمرکزبهداشتون سوال کن اگرگفتن بچه روببرمل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سلین مامان سلین سلین ۱۷ ماهگی
قبلش بدی درد کمتر احساس میکنه
آواتار مامان دیانا مامان دیانا دیانا ۱ سالگی
عزیزم من پنج شنبه واکسن ۴ماهگی دخترم رو زدم نیم سا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گولر مامان گولر گولر ۲ سالگی
نیم ساعت قبل رفتن دوبرابر وزنش استامینون بدین یکم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان باران مامان باران باران ۱ سالگی
قبلش ندین بهتره عزیزم
آواتار مامان آوا♡ مامان آوا♡ آوا♡ ۴ ماهگی
دخترمن دوماهگی پدرمو دراورد ۴ماهگی اصلاانگار ن انگ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🎀 پــریـا 🎀 مامان 🎀 پــریـا 🎀 🎀 پــریـا 🎀 ۱۶ ماهگی
هر چهار ساعت استا بده
روز اول کمپرس سرد پتج بار ب ... ادامه پاسخ
;