۳ پاسخ

ان تی درست تره زایمانتم با همون حساب میشه...وزنشم برا ۳۴ هفته نرماله نگران نباش

تو همون ۳۴حساب کن

😂😂😂😂تو همون خانومه تو گروه بارداری نیستی داخل تلگرام؟؟؟؟

سوال های مرتبط

آواتار مامان حبه انگور مامان حبه انگور حبه انگور ۲ ماهگی
سونو چون بر اساس اندازه جنینه اختلاف دارن برای همی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان تو دلیم 😍 مامان تو دلیم 😍 تو دلیم 😍 روزهای ابتدایی تولد
عزیزم سونو ها فقط احتمالی هستن دقیق که خواسته باشی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رهام مامان رهام رهام ۱ ماهگی
هنوز وقت داری تا حدود ۳۸ _۹هفتگی اجیل و بستنی بخور ... ادامه پاسخ
آواتار مامان joje😍 مامان joje😍 joje😍 هفته بیست‌وهشتم بارداری
ان تی دقیقه عزیزم
چون این سونوها با توجه به رشد جن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته سی‌وهفتم بارداری
سلام عزیزم وقتی مینویسه 35 یعنی 34 هفته تمام شده د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیکا😊 مامان نیکا😊 نیکا😊 هفته سی‌وپنجم بارداری
من ۳۲هفته ۳روز بود ک رفتم
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان هفته بیست‌وپنجم بارداری
همون طبق ان تی درسته بقیه بر اساس رشد جنینه که ممک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان زهرا خانوم مامان زهرا خانوم زهرا خانوم روزهای ابتدایی تولد
وقتی سی شش هفتت بشه ینی رفتی تو هفته سی هفت اونو د ... ادامه پاسخ
;