۵ پاسخ

اره منم همین جور شدم یه لیوان اب بخورم فوری تند تند باید برم دسشویی حتی نصف شب در صورتی که قبل زایمان اصلا این طوری نبودم نمی دونم چرا مگم شاید افتادگی رحمی مثتانه ای چیزی پیدا کردم اخه قبل بیشتر میتونستم دسشویم نگه دارن الان کم تر شده

سلام عزیزم منم طبیعی زایمان کردم
قبلا خیلی تتد تند دستشویی میرفتم از وقتی زایمان کردم خیلی کمتر شده دستشویی رفتنم قبل از بارداریم زیاد میرفتم

دیابت بارداری نداشتی؟

اره منم اینجوریم قبلا خیلی میتونستم دسشویی مو نگه دارم الان زودی باید برم

یکمم رحمت حتما کشیده شده پایین ببین ماما خونگی خوب کار درست میبینی رحمتو بکشه بالا ببین کار درست کارش این باشه یا طبیبان زن سنتی

;