۳ پاسخ

شاید گوشاش چرک کرده موهاشم میکشه گوشاش چرک کنه مزه دهنشم تلخ میشه شیرونمیخوره چون تلخ میاد ب نظرش.دخترمن گرمش هم باشه موهاشومیکشه اعصابش خورد میشه نمیزاره بهش دس بزنیم

غذا رو براش شروع کن

شیشه دادی؟
اگر دادی که میهخاد سینتو ول کنه

اگرم نمیدی شیشه کلا پس شیرت کم شده حرصش درمیاد مک میزنه نمیاد

سوال های مرتبط

آواتار مامان پینار مامان پینار پینار ۵ ماهگی
باآب گرم بشور باروغن زیتون ماساژبده
مامان حلما مامان حلما ۵ ماهگی
آواتار مامان پریچهر مامان پریچهر پریچهر ۵ ماهگی
عزیزم امتنا از شیر خوردن برمیگرده به رفلاکس برو ای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بهارناز مامان بهارناز بهارناز ۵ ماهگی
عزیزم ریفلاکس نداره؟
آواتار مامان مرسانا مامان مرسانا مرسانا ۵ ماهگی
یه مدت شیرخشک بهش نده سینتوبمکه شیرت زیادمیشه
;