۱ پاسخ

عادیه عزیزم اشکال نداره روی جای واکسنش قطره استا بریز یکم ماساژ بده خوب میشه هم بی درد میکنه

سوال های مرتبط

آواتار مامان یزدان و رزوان مامان یزدان و رزوان یزدان و رزوان ۲ ماهگی
هر۴ساعت قطره بده حوله سردم تا۵بشناروردار خر۴ساعت ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدامین مامان محمدامین محمدامین ۲ ماهگی
من دیروز زدم بهم گفت روز اول تو ۴ ساعت هر ساعت ۲ د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آتیار مامان آتیار آتیار ۲ ماهگی
برای پسره منم تاپنج روز بعد واکسن اینجوری بود.با ر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهرجان مامان مهرجان مهرجان ۳ ماهگی
سلام حوله رو گرم کنین مثلا با اتو یا رو بخاری, بعد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان عروسک مامان عروسک عروسک ۴ ماهگی
تا چند روز همونجوره خودش خوب میشه نگران نباشین
آواتار مامان شَنتیا مامان شَنتیا شَنتیا ۲ ماهگی
سلام عزیزم، تا 24 ساعت سرد، بعد اون حوله گرم
تازه ... ادامه پاسخ
مامان امیر  رضا😍 مامان امیر رضا😍 ۲ ماهگی
آواتار مامان یزدان👼🏻💙 مامان یزدان👼🏻💙 یزدان👼🏻💙 ۴ ماهگی
روز اول سرد روز دوم گرم عزیز دل
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان ۳ ماهگی
به من خیلی تاکیید کردن حتما این کارو بکن که بعدا ج ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دلوين مامان دلوين دلوين ۳ ماهگی
عزيزم دو برابر وزنش بهش قطره استانينوفن بده هر ٤ س ... ادامه پاسخ
;