آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۵ ماهگی
هر چی خنک تر بچه اروم تر
۲۲درجه دملی خوبه
اونا از ما گرمترشون میشه
چون متابولیسمشون خیلی بالاتره
زیر باد مستقیم نزار ولی نگران خنکی هواهم نباش براش خوبه
مامان کوهیار ۲ ماهگی
آواتار مامان مهراز مامان مهراز مهراز ۹ ماهگی
از کی اینطوری شده؟
مامان امیرصدراجووووون ۷ ماهگی
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۶ ماهگی
سلام الان میتونیدچون ۷ماه هستش دیگه
آواتار مامان رادوین مامان رادوین رادوین ۹ ماهگی
گاوطبعش خیلی سرده ولی گوسفندگرمه عزیزم من که گوسفندمیگیرم
آواتار مامان رستا مامان رستا رستا ۶ ماهگی
خاکشیر شکم روون میکنه آبجوش با نبات بهش بدین برا دل دردش