آواتار مامان جانا مامان جانا جانا ۱۱ ماهگی
سر پستونکشو قیچی کن تنها کار همینه
مامان بنین ۱۲ ماهگی
مامان حسناگلی ۱ سالگی
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۱۱ ماهگی
سلام عزیزم خوب الان که زوده حرف بزنن پسرمنم یک سالشه فقط دَدَمیگه وگاهیم ماما همین الان زوده فکرکنم.زیادحساس نباش.
مامان ماتیار ۲ سالگی
آواتار مامان ابالفضل مامان ابالفضل ابالفضل ۲ سالگی
سلام عزیزم سیتریزین بهش بده
مامان یاسین ۱۵ ماهگی
آواتار مامان آوا مامان آوا آوا ۱۲ ماهگی
سیر با ماست بخوره زود میاد پایین