آواتار مامان آنیسا مامان آنیسا آنیسا ۴ سالگی
سلام عزیزم،من خودم چون زیاد با دخترم ذرطول روزحرف میزنم وتوی بازی هاش مثل خاله بازی هم بازیش میشم یا هرباربجای یکی ازعروسکاش باهاش حرف میزنم دوس داره اونم درقالب یهکی ازعروسکاشروع میکنه حرف زدن بجای عروسک این ارتباط بیشتر باهم باعث شده هرجابریم اصلا خجالت نکشه وزود باهمه دوست میشه و باکوچک وبزرگ زود هم صحبت میشه،
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۴ سالگی
بنظرمن بچه لجباز را نباید تنبیه کرد بدترمیشه سعی کنید قهر کنید باهاش تا تنبیه کردن یکبار یک کاری ک میخاین انجام بده رو بهش بگین نه چندبار...لجبازی بیشتراون بخاطر تنبیه کردنه..اسباب بازی ک خیلی دوست داره رو ازش بگیرین مثلا ولی تنبه نکنید
آواتار مامان رامتین مامان رامتین رامتین ۴ سالگی
دعواش نکن عزیزم .پسر منم میزنه .ولی دعواش کردم باهاش حرف زدم کلی که کار بدی و غیره گذاشت کنار .و
آواتار مامان ندا مامان ندا ندا ۶ سالگی
سلام گلم من بچه ام همین مشکلوداشت قبل ازخواب شب ببرش دسشویی بهش شبازیادمایع جات نده اگه تونستی یک ساعتی ازشبومعین کن ببرش دستشویی شایدسختش بشه ازخواب بیدارش بشه اونوقت عادت میکنه خودت اذیت میشی امابه سختیش می ارزه الان دخترم خودش بیدارمیشه