خونریزی بعد از زایمان طبیعی

آواتار مامان ملیکا مامان ملیکا ملیکا ۲ سالگی
بستگی به نوع زایمان داره. از نظر تئوری حدودا 10 رو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۲ سالگی
سلام از ده روز تا 40 روز طول میکشه چند روز خونریزی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پرهام پرنیا مامان پرهام پرنیا پرهام پرنیا ۲ سالگی
برا بعضی ها زودتر برابعضی هاهم دیر تر تموم میشه ول ... ادامه پاسخ
آواتار مامان تیناجون💛💛💚 مامان تیناجون💛💛💚 تیناجون💛💛💚 ۲ سالگی
تاچهل روز همه چی طبیعیه حتی ممکنه تادوماه هم طول ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نگار مامان نگار نگار ۲ سالگی
تا ۴۰ روز طبیعیه اگه بیشتر شد باید دکتر ببینه، بال ... ادامه پاسخ
آواتار مامان صالح مامان صالح صالح ۱ سالگی
فرق میکنه ارثیه منکه تا 10روز خونریزی بعدشم لکه بی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ستاره خانوم مامان ستاره خانوم ستاره خانوم ۲ سالگی
سلام عزیزم اره دوست من بوده گفت خوب شده یکی از آشن ... ادامه پاسخ
مامان گوجه سبز مامان گوجه سبز ۱ سالگی
آواتار مامان محمدحسن مامان محمدحسن محمدحسن ۱۷ ماهگی
تا40روز خیلی سخت بود
آواتار مامان رقیه مامان رقیه رقیه ۱ سالگی
سلام من ۶۰ روز خونریزی داشتم
آواتار مامان آوان مامان آوان آوان ۱ سالگی
تاچهل الی پنحاه روز خوتریزی داری بعدش تاشش ماه بعد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۱۳ ماهگی
منم همینجوریم بعد دوماه خونریزی شدید دارم