۹ پاسخ

اره منم همینجوری بودم

طبیعیه منخودم ۴۰روز خونریزی داشتم وقتی شیرت زیاد شه یهو خونریزیتم زیاد میشه

شاید داری پریود میشی چون منم ۶۰ روز بعد زایمان به روند قبلیم برگشتم اگه خونریزیت مدل پرزودات هست و رنگ و بو و اندازش فرق داره با قبلیا و احساس ضعف و سردرد میکنی احتمالا پریود شدی عزیزم

طبیعیه منم همینطورم

۴۰ روزگی خون ریزگیت بند میاید ولی من پریود شدم و۶۰ روزگی هم پریود شدم

خونریزیت داره تموم میشه

طبیعی تا چهل روز به بعد هم هر از گاهی ممکنه لکه بینی داشته باشین

اره طبیهیه,,,رازیانه یه روز درمیان دم کن بخور,,,بزار قشنگ رحم پاکسازی بشه

اره تا چهل روز طبیعیه عزیزم

سوال های مرتبط

آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۱۱ ماهگی
از همون روز اول اکثرا شروع میشه و تا 40 روزگی تموم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نگار مامان نگار نگار ۲ سالگی
تا ۴۰ روز طبیعیه اگه بیشتر شد باید دکتر ببینه، بال ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ستاره خانوم مامان ستاره خانوم ستاره خانوم ۱ سالگی
سلام عزیزم اره دوست من بوده گفت خوب شده یکی از آشن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آوان مامان آوان آوان ۱ سالگی
تاچهل الی پنحاه روز خوتریزی داری بعدش تاشش ماه بعد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان صالح مامان صالح صالح ۱ سالگی
فرق میکنه ارثیه منکه تا 10روز خونریزی بعدشم لکه بی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۱ سالگی
سلام اتفاقامنم مثل شمابودم.چهله پا ک شدم بعدچندروز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ائل آی مامان ائل آی ائل آی ۱ سالگی
ن برو دکتر بهت دارو میده تموم میشی
آواتار مامان دنیای من پسرم مامان دنیای من پسرم دنیای من پسرم ۱۱ ماهگی
من تا10روزخونریزی شدیدداشتم بعد اکه بینی تا30روز خ ... ادامه پاسخ
;