ویار بارداری کی تموم میشه

مامان متین ۱۶ ماهگی
آواتار مامان نیلیا مامان نیلیا نیلیا ۱ سالگی
از دو ماهگی شروع میشه,تا هفته ی ۱۴ ادامه داره.برای بعضی ها تا هفته ی بیستم تموم میشه.

پیشنهاد می‌شود ویار بارداری پسر را نیز مطالعه کنید

مامان رادین ۹ ماهگی
آواتار مامان اقا کوچولو💙 مامان اقا کوچولو💙 اقا کوچولو💙 ۱۱ ماهگی
معمولا از شش هفته اما خب بعضیا دیرتر ممکنه.من خودم فک کنم از هفت هفتگی
آواتار مامان عزیزدلم مامان عزیزدلم عزیزدلم هفته هفدهم بارداری
سلام عروس خاله من اصلا ویار نداشت و پسر بود.ولی جاریم تا ماه اخرم ویار داشت پسر بود
آواتار مامان نویان مامان مامان نویان مامان نویان مامان ۹ ماهگی
سلام.بعضیا ماه سه و چهار تموم میشه ولی بعضیا تا اخر بارداری دارنش.مخصوصا واسه نی نی دختر میگن دیر برطرف میشه

پیشنهاد می‌شود درمان ویار بارداری را نیز مطالعه کنید