سن جنین چگونه محاسبه میشود

آواتار مامان بهراد🌺مشهد🌺 مامان بهراد🌺مشهد🌺 بهراد🌺مشهد🌺 ۴ سالگی
بهداشت با اولین روز اخرین پریودی حساب میکنن
تاریخ ... ادامه پاسخ
مامان فربد توت فرنگی مامان فربد توت فرنگی ۳ سالگی
آواتار مامان وروجک مامان وروجک وروجک ۳ سالگی
سلام سونوی ۳ماهه اول دقیق تره برا سن جنین
آواتار مامان امیر مهدی مامان امیر مهدی امیر مهدی ۴ سالگی
سن تولد حساب میشه
مامان آرامیس مامان آرامیس ۳ سالگی
آواتار مامان رضا مامان رضا رضا ۳ سالگی
خب شما که نه هفته و چند روز هستید، در واقع توی هفت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان عزیز دلم مامان عزیز دلم عزیز دلم ۳ سالگی
سونوهای اخر یه هفته اختلاف سن بارداری رو نشون میدن ... ادامه پاسخ