کیسه آب جنین کی تشکیل میشه

آواتار مامان 🍀دخترک🍀 مامان 🍀دخترک🍀 🍀دخترک🍀 ۷ ماهگی
خوب اگه نرمال هست پس خداروشکر
مامان آذین خانم مامان مامان آذین خانم مامان ۱۶ ماهگی
آواتار مامان 👱مُـهـنـــا👯 مامان 👱مُـهـنـــا👯 👱مُـهـنـــا👯 ۱۷ ماهگی
پاره‌شدن کیسه آب به ندرت به شکل خروج شدید مایع آمن ... ادامه پاسخ