کیسه آب جنین کی تشکیل میشه

آواتار مامان 🍀دخترک🍀 مامان 🍀دخترک🍀 🍀دخترک🍀 ۱۵ ماهگی
خوب اگه نرمال هست پس خداروشکر
مامان آذین خانم مامان مامان آذین خانم مامان ۲ سالگی
آواتار مامان 👱مُـهـنـــا👯 مامان 👱مُـهـنـــا👯 👱مُـهـنـــا👯 ۲ سالگی
پاره‌شدن کیسه آب به ندرت به شکل خروج شدید مایع آمن ... ادامه پاسخ