میشه بپرسم علت پرخاشگری وخود زنی دختردو سالم چیه

۲ پاسخ

سلام عموما تو این سـن برای جلب توجه و رسیدن به درخواست هاوبهانه هایی هست ک دارن....بهترین راه هم توجه نکردن درموقع پرخاشگریه چون برطرف میشه

پسرمنم همینجوره.والا همه میگن خوب میشه این ویژگی های گذراست

;