۹ پاسخ

بده عرق نعناهم بده

برای دل درد شدید بهش زیره سبز یا رازیانه بجوشون با نبات شیرین کن بهش بده.

خوبه یه دوتا دونه هل هم بزار تو شیشه اش با اب نبات بش بده

ن خوبه ولی کم بدش

نه اتفاقا واسش خوب هم هس

عرق نعنا بایه ذره آب جوشیده قاطی کنی و یه کم نبات دوسه قاشق کوچیک بدی زود خوب میشه

نه عیب نداره من به پسرم از پنج روزگی تا الان که دو ماهشه همیشه میدم

شربت گرایپ میکسچر بهتره بدی

دو قاشق آب جوش خنک شده و کمی نبات و یک قاشق عرق نعنا هم خیلی به دل درد و نفخ نوزادتان کمک میکند