۲ پاسخ

سلام.منم سنگ کیسه صفرا دارم.بعد بارداریم یا تو بارداریم صفرام سنگ گرفته.یک بار درد داشتم که آمپول زدم.اونجا دکتر بهم گفت 2 ساعت بعد به بچت شیر بده.

باید از دکترت سوال کنی ولی فک نکنم رو شیرت تاثیری داشته باشه