۷ پاسخ

دختر منم شب اول تب کرد چون خوابش برد استامینوفن شو سر ساعت نخورد لپاش قرمز شده بود ی دو روزم پاش دردش میکرد

دخترمن تب شدیدکردواصلاازجاش بلندنشدودوشب تب کردبعدیهووشدت تب اینقدرزیادبودکه دون دون زدبیرون وتبش قطع شدوبعدتونست بلندبشه ازجاش قبل واکسنا حتمابیست قطره استامینوفن بهش بدید

پسر من اصلا از نکرد فقط پاش تا ۱۲ ساعت اصلا تکون نداد

سلام
دختر من تب نکرد کمی فقط عضلات دست و پاهاش گرفته بود ک اونم دو سه روز بیشتر طول نکشید خوب شد

نه شدیدنبودفقط شب اول هم تب داشت تاصبح دیگه خوب شد

مامان سامیارجان ...تب پسرتون شدید بود ؟؟خیلی میترسم ...اخه دخترم سابقه تب ولرز داره

سلام گلم پسرمنم توی هیچکدوم ازواکسن هاش تب نکردولی توهجده ماهگی تب کردحتمادخترگلت تب میکنه چون دوتاواکسن هستش