۱۰ پاسخ

واسه نفخش دکتر واسه ی پسر من شربت کولیف داده خیلی خوبه هر 12ساعت بهش میدم دیگه دلدردم نداره

شربت گرایپ واتر خوبه

س واسه بچه ی یک ماهه فقط وفقط شربت گرایپ واتر خییییلی خوبه واسه من جواب داده

سلام شربت گیرمیچر بخر بده براش

من داروي گياهي(کلپوره) ميدمش دل دردش خوب ميشه .....

هیچ قطره ای بهش نخوردیاشربتی دکتربهش داد

سلام من هرقطره ای دادم سرخود ندی ببرش دکتر هربچه ای میبینی یه چیزی بهش میخوره.کلپوره ن بخور ن بدی کلیه بچه ازکارمیفته الان نمیدونی

سلام دختر منم رفلاکس داره وقتی شیر میخوره بعدش شیرارو پرت میکنه بردمش دکتر شربت اورا نی نی و رانیتیدین داده.بنظرم ببرین دکتر خودتون چیزی ندین بهش

رفلاکس یاکولیک چیه؟
ازکجابفهمم بچمه منم این مشکلاتوداره یان؟

واس نفخ گرایپ واتر و برای درد شکم دایمتیکون بده هر دو هر۸ساعت جفتشون طبیعی هستن سر ساعت بدی ن دل دردمیشه ن نفخ اذیتش میکنه