۳ پاسخ

من عاشق توپهای رنگیم

منکه هنوز نگرفتم ولی ماشین تو مدلای مختلف و توپای کوچیک بیشتر به کار پسرا میاد

تفنگ اسباب بازی ماشین ،آجربازی،حیوانات پلاستیکی آدم آهنی توپ