۴ پاسخ

منکه هنوز نگرفتم ولی ماشین تو مدلای مختلف و توپای کوچیک بیشتر به کار پسرا میاد

فقط چند تا ماشین و موتور شیک برای دکورش و بعدا به سلیقه خودش باید اسباب بازی بخری هر چی خودش انتخاب کرد

تفنگ اسباب بازی ماشین ،آجربازی،حیوانات پلاستیکی آدم آهنی توپ

من عاشق توپهای رنگیم