۹ پاسخ

عزیزم بچه ی من ضریان قلبش ۱۵۸ بود وپسره

واسه من 158 بود پسره

برا منم ۱۵۸ بود ک گفت دختره

میخوای بچت چی باشه

عزیزم واسه من ۱۵۷ بود و بچم پسره

فک کنم پسره
ولی بازم قطعی نمیشه گف

عزیزم این چیزا زیاد درست نیست ولی میگن بالای ۱۴۰دختره ولی میگم زیاد درست نیست برای من ۱۴۸ بود ولی پسر شد

فسانه های زیادی وجود دارد که از روی ضربان قلب جنین می توان جنسیت او را مشخص کرد. براساس این تئوری اگر ضربان قلب جنین بیشتر از 140 ضربه در دقیقه باشد، احتمال دختر بودن جنین بیشتر است. اگر ضربان قلب زیر 140 ضربه در دقیقه باشد احتمال پسر بودن جنین بیشتر است. 

عزیزم بعضی اوقات درست ازاب درمیلد بعضی وقتا نه چون این یه حدسه و با ضربان قلب مشخص نمیشه

سوال های مرتبط

مامان آبنبات 🍬🍭 مامان آبنبات 🍬🍭 هفته بیست‌ودوم بارداری
آواتار معصومه معصومه عشق حقیقی قصد بارداری
برا زنداداشم گفت پسره دختر شد
مامان جوجه پاییزی مامان جوجه پاییزی هفته چهاردهم بارداری
مامان کانیا رستمی مامان کانیا رستمی هفته بیست‌وششم بارداری
مامان پناه مامان پناه هفته بیست‌وششم بارداری