۹ پاسخ

عزیزم بچه ی من ضریان قلبش ۱۵۸ بود وپسره

واسه من 158 بود پسره

برا منم ۱۵۸ بود ک گفت دختره

میخوای بچت چی باشه

عزیزم واسه من ۱۵۷ بود و بچم پسره

فک کنم پسره
ولی بازم قطعی نمیشه گف

عزیزم این چیزا زیاد درست نیست ولی میگن بالای ۱۴۰دختره ولی میگم زیاد درست نیست برای من ۱۴۸ بود ولی پسر شد

فسانه های زیادی وجود دارد که از روی ضربان قلب جنین می توان جنسیت او را مشخص کرد. براساس این تئوری اگر ضربان قلب جنین بیشتر از 140 ضربه در دقیقه باشد، احتمال دختر بودن جنین بیشتر است. اگر ضربان قلب زیر 140 ضربه در دقیقه باشد احتمال پسر بودن جنین بیشتر است. 

عزیزم بعضی اوقات درست ازاب درمیلد بعضی وقتا نه چون این یه حدسه و با ضربان قلب مشخص نمیشه

سوال های مرتبط

مامان اسما مامان اسما هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا هفته بیست‌وچهارم بارداری
خوبه ضربانش نرماله منم انتی رفتم 156 بود
مامان مغز بادوم مامان مغز بادوم هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته هفدهم بارداری
از من ۱۶۴ بود و احتمال پسر داد
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته هفدهم بارداری
برای من که پسر بود
آواتار مامان طلا مامان طلا طلا هفته هجدهم بارداری
قدمش مبارک ریسک بالای سندروم دارم آرزوی من الان ای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته شانزدهم بارداری
خداروشکر خوبه
مامان سارا مامان سارا هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته بیست‌وهشتم بارداری
من. 165
175
پسر
آواتار مامان راستین مامان راستین راستین هفته پانزدهم بارداری
نی نی من ۱۵۷بود پسره.۱۳هفته قطعی گفت
آواتار مامان لوبیا مامان لوبیا لوبیا هفته نوزدهم بارداری
اره عزیزم ممکنه اشتباه باشه
آنومالی دقیقا مشخص می ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیلی جون مامان نیلی جون نیلی جون هفته بیست‌وهفتم بارداری
منم ان تی همین طور احتمال داد ک دختره آنومالیم دخت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان مامان فندق مامان فندق مامان هفته هفدهم بارداری
فکر کنم پسر
به منم گفته پسر
اما ۲۰ باید برم ؛ آنوم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پسمل طلا مامان پسمل طلا پسمل طلا هفته بیست‌وهفتم بارداری
هیچی نمیشه اعتماد کرد. ب منم گفتن ۸۰ درصد دختره ول ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گردو مامان گردو گردو هفته شانزدهم بارداری
دخمله
آواتار مامان بلور نمکم مامان بلور نمکم بلور نمکم هفته هجدهم بارداری
عزیزم ب ضربان قلب و طرز لگن وسر هیچکونه ارتباطی ند ... ادامه پاسخ
;