جفت قدامی وبچه بریچ توهفته ۳۴ سزارینه؟؟؟

۳ پاسخ

اره عزیزم,,,,,,,,,,,,,,

اره عزیزم........

اره.بچه چندمته؟امکان چرخیدن بازهم داره ک بشه سفالیک

سوال های مرتبط

مامان طاها مامان طاها ۲ ماهگی
آواتار مامان محمدصدرا مامان محمدصدرا محمدصدرا ۳ ماهگی
یعنی جفت جلوی بچه هست بین بچه و شکم قرار داره
خلف ... ادامه پاسخ
مامان مامان محمد مامان مامان محمد هفته سی‌ونهم بارداری
آواتار مامان 🎀جانان🎀 مامان 🎀جانان🎀 🎀جانان🎀 هفته بیست‌وهفتم بارداری
یعنی جفت جلوی بچه هست
مامان ماکان مامان ماکان هفته سی‌ام بارداری
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس هفته سی‌ام بارداری
یعنی اول شکمته بعد جفت بعد نی نی ایه منم قدامیم
مامان زهرا مامان زهرا هفته سی‌ام بارداری
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس هفته سی‌وهفتم بارداری
این عکس کمکت میکنه عزیزم
آواتار مامان امیرمحمد مامان امیرمحمد امیرمحمد روزهای ابتدایی تولد
واسه من که اول بچه اومدبعدش جفت
آواتار مامان محمد حسن مامان محمد حسن محمد حسن ۲ ماهگی
منم سفالیک بودم یعنی سر بچه پایین جفت طوری قرار گر ... ادامه پاسخ