۶ پاسخ

36 عزیزم مشخص میشه

جنین تا سی و شش هفته میچرخه بعد اون دیگه نمیچرخه

۳۱تا۳۴هفتگی دکتر سونو مینویسه

من توپنچ ماهگی سونودادم گفت بریچه.بعدتو33هفتگی که سونودادم گفت چرخیده وسفالیک شده

ی سنو 32 هفته و 36 هفته .. 36 هفته دیگه دقیق میگه و امکان نداره بعد 36 هفته جنین بچرخه

سونوی ۳۲هفته مشخص میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان نیلای مامان نیلای نیلای ۳ ماهگی
نمیدونم دوستان این حرفارو بر چه اساس میگن .ولی من ... ادامه پاسخ
مامان فندق مامان فندق هفته سی‌ونهم بارداری
آواتار مامان ضحی و مرثا مامان ضحی و مرثا ضحی و مرثا هفته سی‌وهفتم بارداری
بخوای سزارین بشی بریچ
طبیعی سفالیک
آواتار مامان دلناز مامان دلناز دلناز روزهای ابتدایی تولد
همه میخوان سفالیک بشه که راحت زایمان کنن
شما چرا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرحسین وبهار مامان امیرحسین وبهار امیرحسین وبهار ۱ سالگی
پیاده روی روزانه خیلی کمک کننده ست و یه حرکت سجده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کوره جوانه کم مامان کوره جوانه کم کوره جوانه کم ۲ ماهگی
چرا ناراحتی زایمان طبیعی خیلی از سزارین بهتره
مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته سی‌وچهارم بارداری
آواتار مامان دلين مامان دلين دلين روزهای ابتدایی تولد
نه
آواتار مامان ۳تا عشق😗 مامان ۳تا عشق😗 ۳تا عشق😗 ۳ ماهگی
ازمن بریج بود تو۳۴ هفته سفالیک شد تا ۳۷ هفته امکان ... ادامه پاسخ
مامان فندوق مامان فندوق هفته سی‌وسوم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وپنجم بارداری
عزیزم ۲۴هفتگی.من دوسه روز پیش رفتم
آواتار مامان ماهور😍 مامان ماهور😍 ماهور😍 روزهای ابتدایی تولد
سلام راجب چرخششون هر چیزی تا ۳۷ هفته ممکنه ولی اصو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان السانا مامان السانا السانا هفته بیست‌ونهم بارداری
عزیزم امکان چرخش بیشتر از امکان نچرخیدنه ولی اگر ق ... ادامه پاسخ