نوار قلب رو چند هفتگی میگن بگیرید ؟؟

۲ پاسخ

من هفته سی و پنجم گرفتم

اگه از موعدی ک بهداشت برای زایمانت بهت گفته گذشته باشه بایدبری نوار قلب بگیرن

سوال های مرتبط

آواتار مامان کارن وکیهان مامان کارن وکیهان کارن وکیهان هفته سی‌وپنجم بارداری
سلام منوهم فرستادن .هیچ دلیلی هم نداشت خداروشکر جن ... ادامه پاسخ
مامان کنجد مامان کنجد هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان ملیکا مامان ملیکا ملیکا هفته سی‌وششم بارداری
ببخشید یک سوال نوار قلب ازچه زمانی وبرای چ خانمهای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا هفته سی‌وچهارم بارداری
دلستز کباب خرما مغز بادوم خامه میوه
پودر هم خوبه
مامان حسین مامان حسین هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان هفته سی‌وپنجم بارداری
مگه پول میگیرن بابتش؟من دو بار رفتم بیمارستان خصوص ... ادامه پاسخ
;