۳ پاسخ

سلام.اگر جفتتون قدامی باشه باید از هفته ی ۲۰ به بعد منتظر تکوناش باشید چون دیرتر حس میشه و اگه جفتتون خلفی باشه از هفته ی ۱۷ به بعد منتظر تکوناش باشید

من که جفتم قدامی هست از ۲۳ هفته متوجه تکوناش شدم

بستگی داره بعضی مادرا زودتر حسش میکنن