۴ پاسخ

باسلام داد زدن کودکان عوامل زیادی داره گرسنگی خستگی کسالت یک راهش بی اعتنای وراه دیگر این وقتی جیغ می زند در کنار او ایستاده وبه صورت وی مستقیم نگاه کنید وبا صدای آرام وکنترل شده به او بگوید فریاد زدن قطع کند به او بگوید حاضرید در مورد علت ناراحتیش با او صحبت کنید وتنها در صورتی این کار را خواهید کرد که از داد زدن دست بردارد

سلام خانمی من پسرم همینطور بود شما باید زمانیکه این حرکات روانجام میده هیچ عکس العملی رونشون ندید وبعد دست پسرتون رو گرفته چشم در چشم کامل براش توضیح میدید که کارش اشتباه بوده واینکه اصلا عصبانی وحساس نشید

عکس العمل نشون دادین بدتر میکنه حساس شدین روش اونم نقطه ضعف شمارو پیدا کرده هر وقت با جیغ یا گریه یا داد حرف میزنه بهش بگین نمیفهمم چی میگی اروم بگو تا بفهمم واقعا خوبه،و اگه مواقع عصبانیت داد میزنه بهش بگو درسته عصبانی اما نباید با داد به ما بفهمونی بهم بگو اروم تا بفهمم از چی عصبانی

سلام. پسر من هم بعضی وقتها داد میزنه، اما من بهش میگم گوش ما تا یه حدی از صدا رو میتونه بشنوه، اگر زیاد آروم یا زیاد بلند باشه نمیشنویم و اصلاح میکنه.
البته اینم بگم چون من بچه دوم آوردم، و مجبورم وقت زیادی باهاش بگذرونم، ممکنه صدام کنه و نتونم جواب بدم، بلند میگه که من بشنوم. من جدیدا دارم سعی میکنم زمانم رو مدیریت کنم که به هردو برسم.
بنظرم بگین بهش که صدای بلندش رو نمیشنوین و خودتون هم بلند باهاش صحبت نکنین احیانا.
موفق باشین.

;