۵ پاسخ

سلام از دکتر بپرس ❤

منم فقط استامینوفن ساده میخورم

دکتر پرنیان به من گفت فقط میتونم استامینوفن ساده بخورم.

نه فقط بدون کدیین بایدباشه

سلام نخوری بهتره سعی کنی چیزهایی مثل شلغم و..استفاده کنی بهتره خوردن داروهای شیمیایی ممکنه به شیرت اثر کنه کودک نت ونه به خوبی شیر بخوره و کم شیر بخوره