پای مرغ برای مادران شیرده خوبه شیرو زیاد میکنه ؟

۳ پاسخ

بسیار عالیه هم زیاد میکنه هم مقوی و چرب میکنه شیر تو

آره خوبه بخور

آره تقویت کنندس

سوال های مرتبط

مامان نفس مامان نفس ۶ ماهگی
مامان امیررضا👼💙 مامان امیررضا👼💙 ۹ ماهگی
مامان امیر عباس مامان امیر عباس ۶ ماهگی