۶ پاسخ

روزی نیم ساعت ببرزیرافتاب براش خوبه خودت زیادشیربخور میره توشیرت

عزیزم دختردایی منم اونطوری بودکه تازه عصب کشی کردن دکتربهش گفته بودیکی دلیلش شیرمادر که داره میخوره دومیشم مصرف زیادتنقلانه حالابه نظرمن یه دکترنشون بدی بدنیست

به یه دکتر مراجعه میکردی

چطوری فهمیدی پوسیده ان شاید تو اینجور فکر میکنی یه ببر دکتر بذار ببینه

عزیزم بهش قطره آهن میدی؟؟اگه بهش قطره آهن میدی شاید اون باعث شده اینطوری بشه

ویتامین دی بده کلسیم بدنش کمه که دندونش میپوسه بهش شیرینی جات کم بده دکترفهمیده ببر

آخرین مقالات