۷ پاسخ

عزیزم انشالاه که چیزی خطرناکی نیست بازم بادکترت مشورت کن

والا تا حالا پیش نیومده منم نمی دونم

گلم نمیدونم ولی ایشاله که چیزی نیست

فکر کنم خطر ناک باشه دقیق نمیدونم به دکترت حتما بگو

سلام خودت بارداری ؟؟؟؟سابقه دیابت داری؟؟؟؟

نمیدونم انشالله خیره

سلام عزیزم من شنیدم زایمان زودرس میاره و باید زیر نظر متخصص باشی

;