سلام هفته چندم میرن برا تععین جنسیت..

۵ پاسخ

هفته ۱۸ به بعد

من هفته ۱۲ رفتم گفتن پسره

سلام18هفتگی باید بری

هفته ۱۸که هم انومالی انجام بدن هم تعیین جنسیتو

سلام .معمولا ۱۸هفتگی ولی ۱۹ و ۲۰بهترین زمان هست

سوال های مرتبط

مامان عسل مامان عسل هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وچهارم بارداری
۱۸هفته..سونوآنومالی ک بری جنسیتم بهت میگن
مامان فندوق مامان فندوق هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان گندم مامان گندم گندم هفته بیستم بارداری
من سه شنبه میرم انومالی به امید خدا
مامان ¤|علیرضا|¤ مامان ¤|علیرضا|¤ هفته سی‌وسوم بارداری
آواتار مامان آینازجون مامان آینازجون آینازجون هفته سی‌وهفتم بارداری
از ما یکی ۱۵ رفت گفت پسر ۱۹ هم رفت گفت پسر از پانز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نارنگی مامان نارنگی نارنگی هفته سی‌وسوم بارداری
الان زوده من دکتر گفت 18هفته برو اما دیرتر میرم ک ... ادامه پاسخ
مامان آناناس مامان آناناس هفته بیست‌وششم بارداری
آواتار مامان جوجو مامان مامان جوجو مامان جوجو مامان هفته بیست‌وهشتم بارداری
من 13 هفته رفتم
مامان فندوق مامان فندوق هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه هفته بیست‌وپنجم بارداری
من تو هفته ۱۸سونو آنومالی جنسیتم بهم گفتن
مامان امیرعباس مامان امیرعباس هفته بیست‌ودوم بارداری
آواتار مامان محمد حسین مامان محمد حسین محمد حسین هفته بیست‌وچهارم بارداری
والله دکترا میگن ۱۸ تا ۲۰هفته
آواتار مامان آبنبات مامان آبنبات آبنبات هفته چهاردهم بارداری
سلام عزیزم، سونوگرافی NT جنسیت دقیق نیست گلم, انشا ... ادامه پاسخ
مامان فندق مامان فندق هفته بیست‌وهشتم بارداری
آواتار مامان سحر مامان سحر سحر هفته هجدهم بارداری
سونوگرافی آنومالی اسکن جنین از هجده هفته انجام میش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌وچهارم بارداری
۱۸تا۲۰هفتگی مشخص میشه
مامان جوجه مامان جوجه هفته هفدهم بارداری
آواتار مامان ♡دلوین♡ مامان ♡دلوین♡ ♡دلوین♡ هفته بیست‌وپنجم بارداری
هفته ۱۸_۲۰.بهترین زمانش ۱۸هفته
مامان رستان مامان رستان هفته هفدهم بارداری
آواتار مامان فسقل مامان مامان فسقل مامان فسقل مامان هفته هجدهم بارداری
من ۱۵هفته ام صبحا حس میکنم ی چیزی توشکمم خودشو سفت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته سی‌ام بارداری
تو سونو آنومالی تو ۱۸ هفتهگی دقیق هست جنسیت و ان ت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دونه انار مامان دونه انار دونه انار هفته نوزدهم بارداری
عزیزم اندام جنسی بیرونب دختر هنوز توی هفته ۱۲ تشکی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرسام مامان آرسام آرسام روزهای ابتدایی تولد
من ازهفته ۱۹حس کردم تو ان تی زده بود انتریوراماانو ... ادامه پاسخ