۲ پاسخ

سه ماهه اول بارداری معمولا تهوع هست برای بعصیا تا ماههای اخر ادامه داره برای بعصیام یا قبل سه ماهه تموم میشه یا تا سه ماهه تمومه برای من دقیق سر سه ماه تموم شد.

هفته دهم هستم الان تقریبا ده روز هست که عصرها تهوع شدید دارم

سوال های مرتبط

مامان باران مامان باران هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان گندم مامان گندم گندم هفته بیست‌وششم بارداری
آزمایش خون 16 هفته است
آواتار مامان مورچه مامان مورچه مورچه هفته بیست‌وششم بارداری
كم كم تكوناش شروع ميشه بعد عشق ميكني با بارداريت
مامان پروانه مامان پروانه هفته بیستم بارداری
آواتار مامان لوبیا مامان لوبیا لوبیا هفته نوزدهم بارداری
سه بعدی چرا؟
سه بعدی مضره واسه جنین
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد هفته بیست‌وسوم بارداری
عزیزم حالت تهوع بارداری طبیعیه وربطی به سالم بودن ... ادامه پاسخ
مامان نی نی مامان نی نی هفته هفدهم بارداری
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان هفته نوزدهم بارداری
ان تی چی بهتون گفتن ؟میگن تهوع زیاد نشونه دختره ول ... ادامه پاسخ
;