۳ پاسخ

وقتی بتونه بشینه

از وقتی نوزاد بتونه گردن و سرشو نگه داره

از ۴ تا ۵ ماهگی که نوزاد کنترل گردن خودشو داشته باشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان نویان مامان نویان نویان ۳ ماهگی
سلام دوست عزیزم
من پسرم ۳/۵ ماهگی که بردمش دکتر
به ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کنجد مامان کنجد کنجد ۳ ماهگی
اگراسپری سدیم کلراید رو بگیرید هم خودتون راحت ترین ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۳ ماهگی
سلام تا ۶ماهگی عزیزم
آواتار مامان آرشان مامان آرشان آرشان ۳ ماهگی
نگیر بی فایدس الکی
آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۴ ماهگی
با مخلوط سرکه و مایع ظرفشویی بشور که مایع ظرفشویی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سپهر مامان سپهر سپهر ۴ ماهگی
سلام.دکترپسرم گفت از ۴ ماه به خودت تکیه بده بشینه ... ادامه پاسخ
;