۳ پاسخ

سلام مامان گل.با این که وزن تولدش کم بوده.ولی اصلا نگران نباشین وزنش خیلی خوبه

سلام ،مامان مهربون خوبه نگران نباش ،موفق باشی

اتفاقا وزن و قدش عالیه حیاس نشین لطفا اگر تغذیه ش خوبه