۳ پاسخ
سلام مامان گل.با این که وزن تولدش کم بوده.ولی اصلا نگران نباشین وزنش خیلی خوبه
سلام ،مامان مهربون خوبه نگران نباش ،موفق باشی
اتفاقا وزن و قدش عالیه حیاس نشین لطفا اگر تغذیه ش خوبه