۱ پاسخ

علایم هیچ اعتباری ندارن قطعی نیستن

از حدود 18 تا 22 حرکت هاش احساس میشه ولی مال بعضیا ممکنه تا 25 هفته هم طول بکشه