۹ پاسخ

سلام دختر من اصلا اذیت نشد فقط 18ماهگی یکم بدنش داغ بود که استامینوفن مرتب میدادم خداروشکر اذیت نشد فقط یکم پاش درد میکرد

ربطی نداره هر واکسن یجوره . تو باید بعد واکسن اماده باش باشی و مواظب بچه چون سیستم بدنش میریزه بهم تا دوباره روبه راه بشه باید کنترلش کنی

بله دخترمن همینطور بود ۱۸تب کرد فقط... بعدشم واکسن دخترمنو ب جفت دستاش زدن

نه نمی کنه پسر من تو واکسناش تب نمی کرد ۱۸ رو هم زدم تب نکرد فقط داع میشد نه تب بکنه استا رو سر ساعت حتما بدید ایشاا... تب نمی کنه

پسرمن فقط 18 ماهگی سه روزتب کرد بقبه واکسن ها رو تب نکرده بود

سلام عزیزم دخترمن اصلا تو واکسنای قبلش تب نکرد اما هیجده ماهگیشو روز اول تب داشت و بعد خوب شد خداروشکر فقط یکم دست چپش اذیتش میکنه ودرد داره

توسن 18 ماهگی بچه یه پاش یه روز درد داره نمیتونه راه بده تبش هم میشه باید زیاد مراقب باشین

سلام پسرم براهمه واکسنهاش خوب بود ولی واکس 18 ماهگی ....

اره عزیزم تب میکنن