۵ پاسخ

همیشه باهاش بازی کن وآروم آروم روی دستات بالاپایینش کن ولی مواظبش باش همیشه جاهای شلوغ ببرش بذارهمیشه توی خونه صدای تلوزیون بیادتاآشنابشه دورش خلوت باشه باکوچیکترین صدایاحرکتی ترسومیشه

عزیزم دخترتون ترسو نشده تا یکسالگی بچه ها این واکنش رو نشون میدن به صداها طبیعیه دختر منم همینطوریه

عزیزم این خیلی خوبه که به صداها واکنش نشون میده اصلا نگران نباش باهاش بازی کن بغلش۲کن بزار ارامش رو حس کنه

پسرمنم عین دختر توعه همش میترسه یهو دستشو تکون میده به صدا ها خیلی حساس شده

این خیلی خوبه که عزیزم