۹ پاسخ

گوجه بعد یک سال

پسر من ۸ماهشه..تو سوپش ورمیشل و پیاز میریزم ولی گوجه نمیریزم چون ممکنه حساسبت ایجاد کنه

من پیازو ورمیشلو از اول ریختم گوجه رو از نه ماهگی شروع کردم

از نه ماهگی گلم

من طبق نظر پزشک ورمیشل و پیاز را از هفت ماهگی اضافه کردم

عزیزم اضافه کن من اضافه کردم

گورجه فرنگی وپیازو از ۹ماهگی .ورمیشلو نمیدونم

من همه رو از اول ریختم

گوجه فرنگی بعد از ی سال میدن معمولا.ولی من میدم بهش و حساسیت نداشت.میتونی امتحان کنی ک حساسه یا نه.ورمیشل و پیاز میتونی بدی