عزیران اعداد نرمال در ازمایش غریالگری اول چنده

۱ پاسخ

سلام
اگه منظورتون عدد ان تی هست، باید کمتر از ۳ باشه!

سوال های مرتبط

آواتار مامان مهنیا مامان مهنیا مهنیا هفته شانزدهم بارداری
من سونو با آزمایش520دادم
;