۷ پاسخ

سلام اره من دادم عالیه👍

من میدادم اروم میشد

برا من که گریه ها و جیغ و داد دو تا بچه رو همه جوره تجربه کردم فقط و فقط قطره ی پروکید جواب داد. فقط روزی ۵ قطره. دل درد و نفخ و کولیک بچه رو کم میکنه و گوارشش رو تقویت میکنه

برا من اثر نداشت ولی میگن ایرانیش بهتره من اهورا نی نی و کامی وی دادم خوب بود

گریپ میکسچر عالیه ولی ایرانی بده خارجی خوب نیس

سلام اصلا فایده نداره اهورا نی نی بدش.

برامن ک فایده ای نداشت

سوال های مرتبط

آواتار مامان فندقی مامان فندقی فندقی ۵ ماهگی
نه ، دکتر به دختر من سگا گریپ ، کولیکز و پدی لاکت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۷ ماهگی
برای پسر من کولیکز آبی روی آتیش بود ۱۰ قطره