۱ پاسخ

سلام.لجبازی اقتضای سن بچه هاست اگه بهش توجه نشه و بهش نگیم لجباز و جلوی کودک به دیگران نگیم که پسر من لحبازه خودش بزرگتر که شد درست میشه.
درباره عصبانیتش احتمالا به اندازه کافی بهش توجه نمیکنید یا زمانی که احتیاج به تشویق داره شما اینکار رو نمیکنید و یا احتمالا خیلی زیاد بهش امر و نهی میکنید‌ پسرتون نمیدونه چطوری توجه شما رو جلب کنه تا تشویقش کنید و اون پسر دوست داشتنی شما باشه برا همین عصبی میشه پس به پسرتون بیشتر توجه کنید به موقع تشویقش کنید امر و نهی و اینکار رو نکن و مگه نگفتم دست نزن این واژهای منفی رو حذف کنید.همه بچه دارن و کسی که بچه داره رو خوب درک میکنن پس بخاطر اینکه دیگران مبادا بگن چه پسر بدی به هیچ عنوان و به هیچ عنوان پسرتون رو سرزنش نکنید پسرتون رو عصبی میکنید هیچ بلکه عزت نفس کودک رو هم خدشه دار میکنید