۲ پاسخ

شیره توت خیلی خوب من خوردم

چیزایه گیاهیو نمیدونم ولی نبایدبرنجو ماکارانی سیب زمینی و امیوه واینابخوری

سوال های مرتبط

مامان ساتيار مامان ساتيار هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته سی‌وسوم بارداری
سلام عزیزم ن دم کردش ضرر داره، اما میتونی ی دوتا ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نی‌نی فندقی مامان نی‌نی فندقی نی‌نی فندقی هفته بیست‌وپنجم بارداری
کدوسبز وکلم بروکلی عالیه
آواتار مامان آقا نیکان مامان آقا نیکان آقا نیکان هفته سی‌وچهارم بارداری
هفته ۲۶ مشکلی نداشت آزمایشت؟ تازه متوجه دیابت شدی؟
آواتار مامان هیرا مامان هیرا هیرا هفته سی‌وششم بارداری
ن نوش جونت چ مشکلی
آواتار مامان آدرین مامان آدرین آدرین هفته سی‌ونهم بارداری
برای عفونت بهت داده؟
آواتار مامان آرسام مامان آرسام آرسام هفته آخر بارداری
منم عفونت دارم اگه استفاده کردی و راضی بودی به منم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه هفته سی‌وسوم بارداری
من انوکسوپارین استفاده میکنم بخاطر اینکه استراحت م ... ادامه پاسخ
;