۳ پاسخ

هر چی هوس کردی بخور عزیزم نوش جوووونت . ننکه تو بارداریم اوایل فقط ویار چیپس و پفک و کرانچی و این چیزا داشتم و قایمکی هم میخوردم 😅😅😅

آره عزیزم هرچی نخوری بهتره ولی حالا هوس کردی یه چندتا دونه بخور ولی زیاده روی نکن نوووووش جونت از قدیم گفتن مادر شیرده گل بخوره گلاب میرسه به دهن بچه

من که میخورم واقعا نمیشه ازش گذشت🤣🤣

;