۶ پاسخ

اره داره لثه سفت میکنه

سلام بله برادندوناشه لثه هاشم میخواره براش ژل لثه لثه گیر بگیر خوبه

سلام مرسی ناراحت نباشید لثه اش داره آماده میشه که دندون در بیاره از نظر من ژل براش نگیرید خیلی بهتره چون عوارضش خیلی زیاده من با دخترم مدارا میکنم

پسر من از دو ماهگی موقعی که بیداره اب دهنش می ریزه از دکتر پرسیدم گفت از دو ماهگی تا یکسال بچه اینجوریه

بله مال لثه اس وارد شش بشه احتمالا دندونش دربیاد

عزیزم اقتصای سنشونه برا لثه ام باید معاینه بشه من پسرمو دکتر بردم‌معاینه کرد گفت از ندندون خبری نیس
من

سوال های مرتبط

آواتار مامان آسمان مامان آسمان آسمان ۹ ماهگی
ميخواد دندون دربياره
آواتار مامان دریا مامان دریا دریا ۵ ماهگی
سلام دختر منم اونطوری نمیدونم میگن لثه سفت میکنه
;