۳ پاسخ

خب شیر خشک نده
خواستی هم بدی ببلاک خوبه

چون حساسیت به پروتئین گاوی داره نمیتونم ببلاک بدم😫😏😫😫😫

من برا رفلاکسش ببلاک ای ار میدم
نمیخوره ولی شیر خشک خوبیه برا رفلاکسیا

سوال های مرتبط

آواتار مامان مانلی مامان مانلی مانلی ۳ ماهگی
علائمش چیه یعنی میگی رفلاکس داره؟
آواتار بابای رایان بابای رایان رایان ۲ ماهگی
سلام
شیرخشکی ک میدید خیلی خوبه
قطره کولیکز بدید ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رستا مامان رستا رستا ۵ ماهگی
حتما از پزشکش مشورت بگیر
دور نافشو به سمت عقرب ها ... ادامه پاسخ
;