۲ پاسخ

دختر شما هم ۱۹ بهمن به دنیا اومده؟

وای خب اینجوری ک خیلی سخته سرپا بگردونی کمرت نابود میشه😕
خیلی زودتر باید این عادتو ترکش میدادی
الانم دیر نشده باید پشتکار داشته باشی و ناامید نشی