۷ پاسخ

پمادکالاندولا مارک دینه خوب پمادان ان ان هم خوبه

سلام عزیزم پماد کالاندولا بزن عاااالیه

روغن جامدخیلی خوبه

سلام دوستم.پماد کالاندولا محشره ۱بار که بزنی خوب میشه. خیلی عالی سریع تهیه کن و بزن.من پسرم اسهال که میشه مقعدش زخم میشه و خون میاد فقط همین پماد خوبش میکنه و دکتر تجویز کرده بود براش

پماد سوختگی فیروزم خوبه

سلام پماد کانالدولا بزنی یه روزه خوب میشه

سلام عزیزم پاشو بعداز هربار ادرار میکنه بشور پوشکش نکن وروغن نباتی بزن عالیه